Õppeaasta 2017/18 teema

TIIBU TAL EI OLE, AGA LENDAB

                    HAMBAID TAL EI OLE, AGA HAMMUSTAB (tulesäde)

Õppeaasta eesmärgid: 

1.      Lapsed teavad ja loovad Eesti kultuuripärandit. Toetame ja loome traditsioonide, tõekspidamiste, esemeliste ja sõnalise kultuuri kestmist mängides, lugusid jutustades, lavastades ja erinevaid teemasid käsitledes.

2.      Lapsed on kehaliselt aktiivsed ja teadlikud tervise hoidmisest

3.      Toetada lapse eetilist käitumist ja aidata mõista ümbritsevat maailma

4.      Õppetöös kasutatakse rohkem mänguliste võtete kasutamist, projektiõpet ja robootikat. 

Üldeesmärkidest lähtuvalt püstitab iga rühm oma eesmärgid, kuidas antud rühm kavatsed üldeesmärke toetada, neid tutvustavad teile rühmaõpetajad ja on nähtavad Eliisis.

 Kõik rühmad täidavad KELSi ja Pangapealse Lasteaia õppekavas väljatoodud eesmärke ja põhimõtteid, õppeaasta lõpus täidetakse valdkondade eeldatavate tulemuste tabel, järgides lapse arengut.