RAHVUSOOPER ESTONIA PROJEKTID

Haridusprojekt „Punamütsike ja seitse pöialpoissi" on Estonia talveaias toimuv üheosaline õppeprojekt 4–10 aastastele lastele, kes saavad algusest lõpuni kaasa lüüa ühe lavastuse sünniloos. Projekti eesmärk on läbi lõbusa mängu harida ja kasvatada muusikateatrile uut publikut. Haridusprojektis kõlab tuntud muusika ooperitest ja ballettidest.
Lapsed seavad koos muusikute ja solistide ning jutustaja-lavastajaga lavale muusikamuinasjutu „Punamütsike ja seitse pöialpoissi" ning esitavad selle teistele projektis osalejatele. Programmi viivad läbi neli kostümeeritud programmijuhti ning Rahvusooper Estonia keelpillitrio.

2016/2017 osalesid Päikesepõnnid

Haridusprojekt  „Hunt ja seitse kitsetalle" on mõeldud mudilastele ning see tutvustab lavastuse sündi muusikateatris.

Pakume lastele koostöös Eesti Kontserdiga kogemusi, mis lisavad õppimisele ja kasvamisele olulisi oskuseid ja väärtuseid

  • Aktiivset kuulamise oskust
  • Seoste loomise oskust
  • Märkamise oskust

Kujundame väärtushoiakuid ja avardame maailmapilti

https://concert.ee/static/Koolikontserdid_2017-2018.pdf