Pangapealse Lasteaed asub  Harku vallas Muraste külas.                                         

Päikesepõnnid, Lainekratid, Vihmajütsid, Tähejütsid, Pilvepõnnid, Tuulekratid, Vikerkratid panevad selle maja särama. Kui poleks lapsi, poeks õpetajaid, maja, kõiki lasteia töös abistajaid. Me oleme eelkõige laste jaoks ja laste pärast.

Anname  koolieelset alusharidust 3-7 aastastele lastele alates 25.02.2008. Lasteaias on 6 rühma ja kõik töötavad 1+2 süsteemiga. Labürinti meenutav maja loob head võimalused laste võimete arendamiseks ja annab võimalused uueneva õpikäsitluse rakendamiseks. Lastel siseruumides suurem liikumisvabadus ning võimalus eralduda mängusaarele, kus saab mängida erinevates tegeluskeskustes ja heade mõtete nurgas.

Lasteaia tegevuses on esikohal laste sotsiaalsete oskuste, eneseväljenduse ja loovuse arendamine. Rakendame õpi-ja sotsiaaloskuste õppemetoodikat Samm Sammult ja matemaatika oskuste arendamisel  Arvumaa  õppemetoodika,  mis on lõimitud õppetegevustesse. Julgustame   lapsi otsustama - lapse juhitud tegevustes säilib tasakaal lapsekeskse, lapse juhitud õpikäsitluses. Hoiame  rahvakultuuri au sees - õpime   läbi mängu, näituste, pärimushommikute ja kandlemängu  tundma pärimustemaatikat. Hindame  tervislikku eluviisi - kokkame   oma õppeköögis. Lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku. Pöörame tähelepanu füüsilise ja vaimse tervise tugevdamisele. Loovustuba annab võimaluse tegeleda süvendatult keraamikakunstiga. Harrastame rohket liikumist- hommikune jooga ja spontaansed matkad. Seikluspargis õpitakse kannatlikkust ja teistega arvestamist. Rikastame  nutitegevusi koos robotitega BeeBot, Ozobot, Dash ja Dot ja WeDo.

Pangapealse Lasteaed korraldab üks kord õppeaastas  Harjumaa koolide ja lasteaedade kandlehuvilistele Kandlepäeva "Laulev puu" ja Harku Valla lasteaedadele Tantsupäeva.

Liigume uueneva õpikäsitluse suunas, kus loome lastele võimalused tegutseda erinevates arengukeskkondades kasutades aktiivõppe ja avastusmeetodeid.

Meil on palju unistusi. Unistused on need, mis annavad mõtetele tiivad ja tegudele suuna.