PERESÕBRALIK TÖÖANDJA

17.oktoobril 2019 tunnustasid sotsiaalminister Tanel Kiik ja rahvastikuminister Riina Solman Superministeeriumis peresõbralikke tööandjaid. Meie pälvisime peresõbraliku tööandja algmärgise.Sellega tunnustatakse tööandjat,kes on läbinud eelhindamise ja koostanud järgnevateks aastateks tegevuskava, organisatsiooni töökultuuri arendamiseks.
                         
    

"Teerajaja" tiitliga tunnustab TÜ eetikakeskus õppeasutusi, mis teeb kogu organisatsiooni arendamisel

väärtuspõhist tööd, pöörates tähelepanu iga lapse individuaalse arengu toetamisele koostöös eri osapooltega.

Meie tunnustus hõlmab tunnustuse lapsest lähtumise, projektõppe edendamise ning vaimse ja füüsilise tervise väärtustamise eest. 
 

ÜLEMAAILMNE ÖKOMÄRGIS ROHELINE LIPP                      

5.juunil 2019 omistati meile ökomärgis "Roheline lipp". Ülemaailmselt tuntud ökomärgis Roheline lipp antakse välja haridusasutustele, kes on välja kujundanud keskkonnahariduse strateegia, järgivad seda oma õppetöös, maja haldamisel ja kogu tegevuse korraldamisel ning on lisaks lastele ja õpetajatele kaasanud keskkonnategevustesse lapsevanemad ja kõik haridusasutuse töötajad.

Pidulik lippude üleandmine leidis aset Tallinnas Rahvusraamatukogus  
05. junil 2019. aastal.

 

TERVIST EDENDAV LASTEAED  

Pangapealse Lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku alates 2012.aastast. Pangapealse Lasteaia õppe- ja kasvatustegevust toetavad tervise edendamise põhimõtted, mis toetuvad aktiivsele liikumisele, tervislikule toitumisele, vaimsele- emotsionaalsele-sotsiaalsele tervisele. Tervise väärtustamine ON IGAPÄEVANE MEESKONNATÖÖ, mille peamine eesmärk on hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema kehalist, emotsionaalset, kõlbelist ja sotsiaalset arengut.