« Tagasi

KOOLIKOHA TAOTLEMINE HARKU VALLAS

Lapsele elukohajärgse põhikooli määramist reguleerib Harku Vallavalitsuse määrus nr 1
Koolikohti jagab haldussüsteem ARNO (elukohajärgse põhikooli määramine).
Elukohajärgse kooli määramisel on olulised asjaolud: 
  • õpilase elukoha lähedus koolile;
  • sama pere teiste laste õppimine samas koolis; 
  • võimaluse korral arvestatakse vanemate soove.
ARNO ei jaga lapsi klassidesse, vaid määrab elukohajärgse põhikooli.
 

ARNO avatakse taotlusteks 20. jaanuar