« Tagasi

HARKU VALLA LASTEAEDADE VALVERÜHM

 
Harku valla lasteaedade valverühm on avatud 1. juulist kuni 31. juulini 2020. a  Pangapealse Lasteaias aadressiga Pangapealse tee 2a, Muraste küla.
Valverühma komplekteerimine toimub avalduste alusel kuni  20. koha täitumiseni.

Valverühma kohatasu arvestatakse vastavalt määrusele „Harku valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord"

Toidupäeva maksumus on 4,00 €.

Avaldusel märgitud kuupäevade eest tuleb tasuda ettemaksuna nii kohamaks kui ka kogu toiduraha olenemata sellest, kas laps kasutab näidatud perioodil valverühma kohta või mitte. Tagasiarvestust koha kasutamata jätmise puhul ei toimu.

Lepingu sõlmimiseks saata järgmised andmed meilile direktor@pangapealselasteaed.ee

1.Lapse nimi

2.Lapse isikukood.

3.Nädalal, millal vajatakse lapsele valverühma kohta.

Lepingute sõlmimine saab toimuma märtsikuu jooksul.

 
Lugupidamisega
 
Kairi Tammiste
Direktor
 
Pangapealse Lasteaed
Harku vald
+37255520342