AMETIKOHT!

Otsime oma rõõmsameelsesse ja teotahtelisse meeskonda MUUSIKAÕPETAJAT Muusikaõpetaja ette valmistada ja läbi viia on 6 rühma muusikategevused, kus koos lastega rännatakse...

TÄNUSÕNAD PANGAPEALSELT!

Head talgulised, Täname südamest kõiki peresid, kes sel päeval said appi tulla ja lasteaia keskkonda puhtamaks, rõõmsamaks, kenamaks ja turvalisemaks muuta!      ...

ÜKSIKUD VABAD KOHAD!

On alljärgnevad üksikud vabad kohad, mille soovime täita alates                                   ...

VALVERÜHM ALASNIIDUL!

Harku valla lasteaedade valverühm on avatud 2. juulist kuni 31. juulini 2018. a           Alasniidu Lasteaia väikeses majas aadressiga  Järvekalda tee 14,...

ALATES 1. AUGUSTIST 2018, MUUTUB LASTEAIA LAHTIOLEKUAEG!

Lähtudes lasteaia lahtiolekuaja statistikast õhtusel ajaperioodil, otsustas hoolekogu nõustuda Pangapealse lasteaia ettepanekuga lühendada lasteaia õhtust lahtioleku aega ...

SUVEPUHKUS!

Pangapealse Lasteaed on suviseks puhkuseks suletud 01. juuli kuni 31. juuli 11. juuni kuni 29. juuni ja 01. august kuni 17. august on osad rühmad vastavalt vajadusele koos v.a uute lastega...

15.01.2018 ALGAS HARKU VALLA KOOLIDESSE REGISTREERUMINE

Head pered! Täname, et olete hoole ja armastusega last kooliminekuks ette valmistanud. Oleme rõõmsad, et usaldasite lapse kooliks ettevalmistamise Pangapealse Lasteaiale. Olete kindlasti...

LASTEAIAKOHTADE TAOTLEMINE!

Lapse Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord reguleerib lasteasutustesse laste vastuvõtu taotlemist, vastuvõttu ja sealt väljaarvamist.   ...

KOHATASU 1.01.2018

ALATES 1. JAANUARIST 2018 MUUTUB LASTEAIA KOHATASU LAPSEVANEMA KAETAVA OSA MÄÄR     Harku Vallavolikogu kiitis 28. detsembri istungil heaks määruste muudatused, millega...