ÜKSIKUD VABAD KOHAD!

On alljärgnevad üksikud vabad kohad, mida soovime täita 1. märtsist 2018 - 6 kohta lastele, kes sündidnud ajavahemikus 01.10. 2012 - 31.09. 2013 - 1 vaba koht lapsele, kes on...

15.01.2018 ALGAS HARKU VALLA KOOLIDESSE REGISTREERUMINE

Head pered! Täname, et olete hoole ja armastusega last kooliminekuks ette valmistanud. Oleme rõõmsad, et usaldasite lapse kooliks ettevalmistamise Pangapealse Lasteaiale. Olete kindlasti...

LASTEAIAKOHTADE TAOTLEMINE!

Lapse Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord reguleerib lasteasutustesse laste vastuvõtu taotlemist, vastuvõttu ja sealt väljaarvamist.   ...

KOHATASU 1.01.2018

ALATES 1. JAANUARIST 2018 MUUTUB LASTEAIA KOHATASU LAPSEVANEMA KAETAVA OSA MÄÄR     Harku Vallavolikogu kiitis 28. detsembri istungil heaks määruste muudatused, millega...