ESIMESEST JUUNIST SAAB TAOTLEDA LASTEAIAKOHTA MONTESSORI RÜHMA   VIIDE TAOTLEMISELE   TAOTLEMISE AVALDUS   ARTIKKEL   ...

MONTESSORI RÜHM

  ESIMESEST JUUNIST SAAB TAOTLEDA LASTEAIAKOHTA MONTESSORI RÜHMA   VIIDE TAOTLEMISELE   TAOTLEMISE AVALDUS   ARTIKKEL   ...

  Harku valla lasteaedade valverühm on avatud 1 . juulist kuni 31. juulini 2020. a   Pangapealse Lasteaias aadressiga Pangapealse tee 2a, Muraste küla. ...

HARKU VALLA LASTEAEDADE VALVERÜHM

  Harku valla lasteaedade valverühm on avatud 1 . juulist kuni 31. juulini 2020. a   Pangapealse Lasteaias aadressiga Pangapealse tee 2a, Muraste küla. ...

Kohti lasteasutusse jagab vallavalitsus Harku valla veebilehelt leitav haridusasutuste haldussüsteemi  ARNO  kaudu. Harku valla lasteasutuses on õigus saada kohta lapsel: ...

LASTEAIAKOHA TAOTLEMINE JA KOHATASU MÄÄRAD

Kohti lasteasutusse jagab vallavalitsus Harku valla veebilehelt leitav haridusasutuste haldussüsteemi  ARNO  kaudu. Harku valla lasteasutuses on õigus saada kohta lapsel: ...

Lapsele elukohajärgse põhikooli määramist reguleerib Harku Vallavalitsuse määrus nr 1 „ Harku valla õpilasele elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord " Koolikohti jagab...

KOOLIKOHA TAOTLEMINE HARKU VALLAS

Lapsele elukohajärgse põhikooli määramist reguleerib Harku Vallavalitsuse määrus nr 1 „ Harku valla õpilasele elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord " Koolikohti jagab...

2-20. oktoobril toimus  programmeerimisnädal Code Week, mis on rohujuuretasandi algatus, mille eesmärk on õpetada inimestele lõbusal ja kaasahaaraval viisil programmeerimist ja digitaalset...

CODE WEEK

2-20. oktoobril toimus  programmeerimisnädal Code Week, mis on rohujuuretasandi algatus, mille eesmärk on õpetada inimestele lõbusal ja kaasahaaraval viisil programmeerimist ja digitaalset...

      Meie tegemistega saab tutvuda SIIN

OLÜMPIAKOMITEE POOLT KORRALDATAV SPORDIPÄEV 2019

      Meie tegemistega saab tutvuda SIIN

Lähtudes lasteaia lahtiolekuaja statistikast õhtusel ajaperioodil, otsustas hoolekogu nõustuda Pangapealse lasteaia ettepanekuga lühendada lasteaia õhtust lahtioleku aega ...

ALATES 1. AUGUSTIST 2018, MUUTUB LASTEAIA LAHTIOLEKUAEG!

Lähtudes lasteaia lahtiolekuaja statistikast õhtusel ajaperioodil, otsustas hoolekogu nõustuda Pangapealse lasteaia ettepanekuga lühendada lasteaia õhtust lahtioleku aega ...

ALATES 1. JAANUARIST 2018 MUUTUB LASTEAIA KOHATASU LAPSEVANEMA KAETAVA OSA MÄÄR     Harku Vallavolikogu kiitis 28. detsembri istungil heaks määruste muudatused, millega...

KOHATASU 1.01.2018

ALATES 1. JAANUARIST 2018 MUUTUB LASTEAIA KOHATASU LAPSEVANEMA KAETAVA OSA MÄÄR     Harku Vallavolikogu kiitis 28. detsembri istungil heaks määruste muudatused, millega...