Kohti lasteasutusse jagab vallavalitsus Harku valla veebilehelt leitav haridusasutuste haldussüsteemi ARNO kaudu.

Harku valla lasteasutuses on õigus saada kohta lapsel:

 • kes on pooleteist (enne 1. oktoobrit) kuni seitsme aastane (pärast 1. oktoobrit);
 • kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Harku vallas ning ühtib vähemalt ühe vanema elukohaga.

Kohajagamise prioriteedid:

 • lapse vanus;
 • lapse elukoha lähedus lasteasutusele;
 • ühe pere laste käimine samas lasteasutuses.

Taotlemine

 • taotluste esitamine- 1. veebruarist kuni 1. märtsini järgmiseks õppeaastaks (algus 01. september);
 • Vallavalitsus esitab lapsevanematele ARNO  kaudu kohapakkumised:
  1. märts-15. aprill tehakse kohapakkumised kolmeaastastele;
  25. aprill-15. mai saavad pakkumised vanemad ja nooremad kui kolmeaastased lapsed;
 • lapsevanem loetakse pakkumise kohast loobunuks, kui ta 10 kalendripäeva jooksul pakkumisele ei vasta. Koha pakkumise vastuvõtmine või sellest loobumine toimub ARNO  e-keskkonnas;
 • lapsevanem ja lasteasutuse direktor sõlmivad koha kasutamise lepingu. Direktor määrab lepingu sõlmimiseks aja;
 • lapse ja seadusliku esindaja andmeid saab registreerida ARNO  kaudu aastaringselt.                                
 

Abi ja lisainfo vallamajast

Taotluste esitamise ning lasteaiakohtade jagamise kohta saab lisainfot valla haridusspetsialistilt Reelika Lõhmuselt e-posti aadressil Reelika.Lohmus@harku.ee või telefonil 606 3805.