Vastavalt Pangapealse lasteaia  põhimäärusele on Hoolekogu alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga.

Lasteaia  rühmade vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu ühe oma rühma esindaja. Lisaks neile nimetab vallavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteaia tegevuse vastavust valla huvidele. 

Hoolekogu liikmed:

Kristjan Sokk (Vihmajütsid) 

Kert Kivistik (Tähejütsid)

Airi Rannu (Pilvepõnnid)

Oliver Rist (Lainekratid)

Age Mitt (Tuulekratid)

Eleri Marli (Päikesepõnnid)

Mare Perle (Õpetajate esindaja)

Kairi Tammiste (Pangapealse Lasteaia Direktriss)

Arvi Eidisk (Lasteaia pidaja esindaja)