Vastavalt Pangapealse lasteaia  põhimäärusele on Hoolekogu alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga.

Lasteaia  rühmade vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu ühe oma rühma esindaja. Lisaks neile nimetab vallavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteaia tegevuse vastavust valla huvidele. 

Hoolekogu liikmed:

Pille Lamp (Vihmajütsid) 

Liisa Luht (Tähejütsid)

Marianne Rand (Pilvepõnnid)

Reili Purkas (Lainekratid)

Annika Kess (Tuulekratid)

Margot Männard (Päikesepõnnid)

Piret Kütt (Õpetajate esindaja)

Kairi Tammiste (Pangapealse Lasteaia Direktriss)

Arvi Eidisk (Vallavalitsuse esindaja)