Vastavalt Pangapealse lasteaia  põhimäärusele on Hoolekogu alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga.

Lasteaia  rühmade vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu ühe oma rühma esindaja. Lisaks neile nimetab vallavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteaia tegevuse vastavust valla huvidele. 

Hoolekogu liikmed:

Lauri Kallikorm          Vihmajütside rühm               
Kert Kivistik               Tähejütside rühm    (hoolekogu aseesimees)            
Kristiina Kruuse         Pilvepõnnide rühm               

Aigar Terasmaa         Tuulekrattide rühm                     

Marie Niilisk               Lainekrattide rühm

Aigar Terasmaa         Tuulekrattide rühm                

Eleri Marli                  Päikesepõnnide rühm   (hoolekogu esinaine)      

Jaanika Müürsepp  Montessori rühma esindaja

Arvi Eidisk                 Vallavalitsuse esindaja

Mare Perle                Õpetajate esindaja