Lähtuvalt Harku Vallavolikogu määrusest "Harku valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord" ja Vabariigi Valitsuse 18.12.2015 määrusest nr.139 "Töötasu alammäära kehtestamine" on alates 1. jaanuarist 2017 lasteaia kohatasu 70,50 € kuus. Söögiraha päevamaksumus 1.65.