Tänased väikesed külastajad, keda õpetajad käekõrval muuseumi viivad, ongi see tulevane kunstipublik, kelle hulgas on kindlasti mõni kunstiteadlane, kunstnik, muuseumispetsialist või tark sponsor.Muuseumipedagoogika koostöös Kumu ja Kadrioru Kunstimuuseumiga. KUMU ja Kadrioru Kunstimuuseum pakuvad lastele kunsti uurimiseks, selle üle arutlemiseks.Lapsed saavad uusi emotsioone,teadmisi ja suhelda.

VIHMAJÜTSID KUMUs

Muuseumitund "Skulptuuride metsas" lähtub koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava õppe-ja kasvatustegevuse eesmärkidest ning tund toetab valdkondade „Mina ja keskkond", „Keel ja kõne" ning „Kunst" õppe-ja kasvatustegevuse tulemuste saavutamist. Tunni eesmärk on kogeda kunsti erinevate meelte abil ja tutvuda skulptuuri peamise väljendusvahendi– vormiga. Tunni raames külastasime näitust „Maire Männik. Eesti legend Pariisis". Muuseumitunnis pakkusid elamusi valgus ja vari, helid ja hääled, erinevad materjalid ja vormid. Nägemis-, kuulmis- ja kompimismeele abil avastasid lapsed skulptuuride olemust ning Maire Männiku loodud portreid ja medaleid uurides mõtlesime selle üle kui erinevad on kõik inimesed.

 

PILVEPÕNNID KADRIORU KUNSTIMUUSEUMIS

Muuseumitund "Kunstiga kiusamise vastu" põhineb SA Kiusamisvaba Kooli KiVa-programmil. Kadrioru kunstimuuseumi teoste vaatlemise ja neid saatvate lugude abil arutati koos lastega, kuidas üksteisega lugupidavalt ja sõbralikult käituda. Tunni lõpus valmis rühmal kiusamisvastane leping, millele kõik lapsed pidulikult allkirja andsid.

 

Märksõnad: skulptuur, vorm, materjalid, loodus ja linn, looduse ja linna helid, inimene, inimese meeled, iga inimese erilisus, portreekunst.

 

 

MUUSEUMITUNNID KUMU KUNSTIMUUSEUMIS

Igal aastal on vanemate rühmade lapsed osalenud haridusprojekti raames Kumu Kunstimuuseumi muuseumitundides. Sellised väljasõidud on võimaldanud lastel tutvuda läbi mängulise tegevuse kunstitöödega ja muuseumiga laiemalt. Neis tundides toimub kunstiteoste vaatlemine, vestlused kunstiteostes ja kunstist üldisemalt. Alati on läbiviidud mõni kunstiline tegevus sealses kunstiklassis.

Muuseumitund KUMU Kunstimuuseumis „Teater kunstis"

Eesmärk on tutvustada lastele eesti kunsti klassikat märksõna „teater" kaudu. Muuseumitunnis otsitakse teatrit kunstis, vaadatakse maalidel olevaid parukaid ja kostüüme, mängitakse lõbusat vale maski mängu, esitatakse huvitavaid rolle Pariisi tänaval toimuval etendusel ja tantsitakse Elmar Kitse maali järgi habaneerat. Samuti saadakse teada, kui tähtis osa on teatris kunstnikul. Minnakse mängult teatrisse, ning vaadatakse Nikolai Triigi kolmeosalist teost, hakatakse mõistma teatri varjatuid telgitaguseid. Pärast saalitundi kujundatakse ühine ruumiline lava, täites selle oma dekoratsioonide ja rekvisiitidega. Lisaks on kõigil võimalik näha ja katsuda, millised viljad kasvavad teatripuudel

2016/2017  osalesid Vihmajütsid

KUMU muuseumitund "Maali lainel"

Haridusprogrammi „Maali lainel" sisuks oli maalikunsti aines, maal kui selline. Kuidas sellise vana maali keelega teha midagi täiesti uut ja praegusel ajal olulist? Mis on maalides veel peale selle, et ta on pilt? Kas ja kuidas saab maal jalutama minna, kas teda saab ka selga panna või hoopis ära juua? Muuseumitunni värvikas ja mängulises õhkkonnas testitakse oma värvitundlikkust ja valmidust ületada harjumuspäraseid piire.
Eelkõige uuritakse maalikunsti essentsi ehk maalilisust ja abstraktsust. Arutletakse maalikunsti plusside ja miinuste üle. Vaadatakse maale kui objekte ja nauditakse maaliprotsessi ennast. Loomingulises ülesandes luuakse kunstnik Merike Estna eeskujul oma maali laineid ja eksperimenteeritakse nendega ateljees. Üheskoos pannakse maalid liikuma!

Põnev kunstikogemus sellest, kuidas saab panna maalid liikuma ja  kuidas saab neid ka selga panna. Pimedas ruumiliselt helendavad maalid, 2D, 3D ja 4D maalid. Kaasaegse kunsti tegemine habemevahu ja värvidega.

Muuseumitund „Võlujälg"  Eesti kunsti klassikasse kuuluvaid maale ja skulptuure uurides leitakse koos tunnijuhiga üles hulganisti mitmesuguseid loomi, mida kunstnikud on eri ajastutel kujutanud. Tunnis lahendatakse ka mõistatusi ja arutatakse, kas tegemist on kodu- või metsloomadega. Pärast saalitundi minnakse ateljeesse võlujälge tegema.

2016/2017  osalesid Päikesepõnnid