Ringgaleriisse oleme sisseseadnud aktiivõppekeskuse "Lähme arvumaale! "

Teisiti öeldes on see sild matemaatilise keele ja igapäevaelu vahel. Meetod pärineb Saksamalt ning on loov ja mänguline, sealjuures väga efektiivne ning motiveeriv, kuid siiski väga elulähedane matemaatika kontseptsioon. See on loodud nähtuna lapse vaatenurgast: kuidas nad näevad maailma? Millistele teadmistele nad saavad oma maailma rajada? Kuidas nad mõtlevad? Mida nad vajavad ja mis neile meeldib? 

Ruumiliselt kujundatud sein seoste leidmiseks numbrimaailmas võimaldab lastes veelgi huvi tekitada matematika vastu. Arvumaa numbrikohver lisab juurde loovuse mängu. Samuti arenevad lastel keeleoskus, keskendusmisvõime, taju, loovus, sotsiaalsed oskused.

Oma suurepärasel ja lõbusal teekonnal Arvumaale kohtavad lapsed numbreid Üks kuni Kümme kui toredaid elus tegelasi, kes motiveerivad neid tegelema matemaatiliste aspektide ja seoste leidmisega. Lapsed rajavad ja kujundavad aiad, majad ja tornid vastavalt numbrile rajades sel moel Numbrilinna ja liikudes Numbrimaal. Seal on palju aktiivseid mänge, muusikat ja jutte, tegutseb Paharet ja lapsi aitab haldjas Meelespea ning palju muudki, mida lapsed armastavad.