Lapsed avastavad Pangapealse lasteaias arve Arvumaal

Matemaatika oskused koolimineku ajaks
  1. Seeria koostamine: oskus paigutada element õigele kohale reas (järjestamine, nt pikkuse järgi)

  2. Hulkade võrdlemine: 4 on 4 olenemata, millistest elementidest see koosneb või kuidas elemendid on paigutatud

Numbrid: Tunda numbreid 1-10. teada, millised on numbrid 11-20 kuuldes nende nimetusi.

Loendamine: Loendada (mitte lihtsalt nimetada) arve edaspidi ja tagurpidi. Teada eelnevat ja järgnevat arvu.

Arvutamine: Olema suuteline lihtsateks matemaatilisteks tehteks kasutades vahendeid/materjale