Tugiteenused meie lasteaias

Logopeedilist ja eripedagoogilist abi korraldab ja pakub  logopeed-eripedagoog Margit Raigla.  Kui soovid oma lapse arengu kohta nõu küsida või lapse edusammudest kõneravi tundides kuulda, kirjuta logopeed@pangapealselasteaed.ee ja lepi vestluse aeg kokku.

Logopeed aitab kui:

 • Laps ei oska häälikuid õigesti hääldada
 • Lapse väljendusoskus (sõnavara, grammatika kasutamine, lause moodustamine) on ealisest nõrgem
 • Lapse vestlus oskused (oma vooru ootamine, kuulaja eelteadmistega arvestamine, sobiva väljendusviisi valik) vajavad arendamist
 • Laps ei saa kõnest aru
 • Lapse lugemise ja kirjutamise eeloskused (häälikute eristamine sõnas, tähekujude eristamine, teistest pikema hääliku leidmine sõnas) vajavad tuge
 • Lapsel on häälehäired, kõne tempo ja rütmi häired, häired hääldus- ja mälumislihaste toimimisel.

    Eripedagoogi abi vajab laps kui

 • Tähelepanu ei taha tegeluste juures püsida
 • Õpitu ei jää hästi meelde ja ei kinnistu
 • Mänguoskused ei vasta vanusele
 • Sõrmed on kohmakad, pliiats ei taha kätte sobida ja peenemad näpuliigutused ei õnnestu

 

Logopeed-eripedagoog koos rühmaõpetajaga oskab anda esmaseid  soovitusi, kui:

 • Lapse arengus on märgatavaid eripärasid ning ta vajab täiendavaid teenuseid (psühholoogi abi, intensiivsem või spetsiifiline logopeediline või eripedagoogiline abi)
 • Lapse arengule tuleb kasuks toimetamine erirühma tingimustes
 • Laps vajab kooliks valmistumisel lisa-aastat lasteaias

 

Kas minu  lapse kõne areng on eakohane?

Iga laps on eriline, areneb omas tempos ja viisil. Vanusele vastavad arengunäitajad on meile vaid orientiiriks lapse arengu jälgimisel. Kui soovid tutvuda lapse kõne arengu vanuseliste normidega, siis lingil http://www.elu.ee/lapse-kone-areng on oma ala parimad spetsialistid andnud hea ülevaate.  Kui kahtled, küsi nõu rühmaõpetajalt või pöördu lasteaia logopeedi poole. 

Logopeed-eripedagoog hindab kõigi meie lasteaia laste kognitiivset arengut ja kõnet augustis-septembris, vajadusel kordab uuringut jaanuaris. Oktoobri alguseks saab lapsevanem teate, kui laps vajab toetavat individuaalset arendamist või kõneravi ja annab teada oma nõusolekust. Lapse kõne arengu kohta on märge ka Ellis keskkonnas leitaval lapse arengu jälgimise kaardil. Edasi järgneb tunniplaanijärgne tegelus mai lõpuni.

Mis on oluline?

 • Teraapiaprotsess ei tohi kahjustada last, häirida tema enesehinnangut ja emotsionaalset heaolu
 • Lapse ealisest arengust ette kiirustamine ei saa olla eesmärgiks
 • Lasteaiaealise lapse juhtiv tegevus on mäng. Õpetus toimub läbi mängu
 •  Laps suudab õppida, seda millega ta hetkel tuleb toime õpetaja abiga (lapse lähima arengu tsoon. )
 • Laps on tervik. Ei ole võimalik arendada kõnet kognitiivset ja emotsionaalset arengut arvestamata.

 

Margit Golovkin