Pangapealse Lasteaed asub  Harku vallas Muraste külas, Pangapealse elamurajoonis.

Päikesepõnnid, Lainekratid, Vihmajütsid, Tähejütsid, Pilvepõnnid, Tuulekratid, Vikerkratid panevad selle maja särama. Kui poleks lapsi, poeks õpetajaid, maja, kõiki lasteia töös abistajaid. Me oleme eelkõige laste jaoks ja laste pärast

Labürinti seest meenutav maja loob head võimalused laste võimete arendamiseks. Loovustuba süvendatud kunstiga tegelemiseks, kandleõpe on iga meie lapse sooviks. Pärimuskultuur on üheks meie prioriteediks. Oma juurte tundmine annab lapsele tänapäeva maailmas kindlustunde, võimaluse eristuda muust massist - jääda eestlaseks.  Ringgaleriis avanevad võimalused näituste väljapanekuteks. Lastel liikumisvabadus ning võimalus eralduda mängusaarele, kus saab mängida erinevates tegeluskeskustes ja heade mõtete nurgas. Toimetame õppeköögis, matkame , suusatame erinevatel aastaaegadel. Mänguväljakul on kuue tasandiline seiklusrada,, puude õppperada, õppeklass Käbila.

Oleme liitunud Eesti Lasteaedade Internetisüsteemiga  ELIIS. Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikuga. õppekasvatustöös kasutame Ameerika Ühendriikides väljatöötatud Samm-Sammult õppemetoodikat ning Saksamaal väljatöötatud matemaatikaõpetamiseks Arvumaa metoodikat. Lugemispesad on saanud armsaks igas rühmas. Olulisel kohal on koostöö vanematega.

Iga õpetaja südames on soov, et laps tuleks iseseisvalt toime edaspidises elus, mistõttu pöörame suurt tähelepanu sotsialiseerumise arendamisele.

Meil on palju unistusi. Unistused on need, mis annavad mõtetele tiivad ja tegudele suuna.