MISSIOON

Pangapealse Lasteaed on alusharidust pakkuv, innovaatiline, lapsest lähtuv, mängu- ja õpikeskkond ning pidevas elukestvas arengus.

VISIOON

Oleme loonud  lastele sobiva keskkonna, kus lapsest saab ennastjuhtiv õppija, kus ta on vaba oma loometegevustes- õpetaja on koos lapsega uurija, avastaja, õppija

 

PÕHIVÄÄRTUSED

SÕBRALIKKUS

…… austan ennast, kolleege, lapsi, peresid oma käitumisega

…….ilma elementaarse viisakuseta võib puruneda midagi hinnalist

AUSUS

…….kui olen eksinud, siis tunnistan seda

…….pean antud sõna ja hoian mulle usaldatut

.........olen aus iseenda ja teiste vastu

LOOVUS

……..julgen avastada

……. julgen katsetada

……. julgen uurida

……. julgen õppida

……..julgen eksida

TEADLIKKUS

……...tean, mis toimub-kui ei tea, uurin järele!

……...minu eduka töö aluseks on järjekindlus, kinnipidamine reeglitest,   

                                                                      kokkulepetest, tähtaegadest

.......... olen kohal,tean, mis ma teen