MISSIOON

Pangapealse Lasteaed on alusharidust pakkuv, innovaatiline, lapsest lähtuv, mängu- ja õpikeskkond ning pidevas elukestvas arengus.

VISIOON

Oleme loonud  lastele sobiva keskkonna, kus lapsest saab ennastjuhtiv õppija, kus ta on vaba oma loometegevustes- õpetaja on koos lapsega uurija, avastaja, õppija

 

PÕHIVÄÄRTUSED

P - positiivsus

      A - avatus

            N - nauditavus

                  G - geniaalsus

                        A - aktiivsus

                              P - pädevus

                                    E - enesekindlus

                                          A - ausus

                                                 L - lapselikkus

                                                      S - sõbralikkus

                                                            E - empaatilisus