KOOLIEELSE LASTEASUTUSE RIIKLIK ÕPPEKAVA

PANGAPEALSE LASTEAIA ÕPPEKAVA

 Täismahus õppekavaga on võimalik tutvuda lasteaias,

ning on nähtav lastevanematele internetipõhises  infosüsteemis ELIIS.