Me soovime oma lasteaias anda igale lapsele võrdsed võimalused tutvuda robootiliste vahenditega. Meie personal on saanud esmased teadmised HITSA koolituselt
. Soovime koolituselt saadud teadmisi praktikasse panna. Seniselt oleme kasutanud Bee-Bote, Lego Learn to Learn klotse ja 
teisi harivaid legosid. Lastele on need väga  meeldinud ja nende kaudu on keskendumine tegevustele ka pikenenud.

Alates 2017/2018 õppeaastast ole saanud tänu HITSA toetusele igasse rühma õpetaja abiliseks Bee-Boti ja 5-7 aastasele lastele rikastamaks õppetegevuset veel Dash &Dot wonderid ja WEDO 2 komplektid, et ka suurematel tekiks võimalus  areneda ja saada esmaseid teadmisi programmeerimisest. Kasutame HITSA poolt finantseeritud robootika komplekte, summas 1817.39 €. Kuna robootilised vahendid on meie lasteaias veel uued kaaslased, siis on avavastamist nii õpetajatel kui ka lastel.  Oleme robootilised vahendid sidunud oma õppekavas matemaatika valdkonnaga, 

mille põhiliseks eesmärgiks on õpetada lastele süsteemset ja ruumilist mõtlemist. Läbi robootiliste vahendite on lapsel võimalik hakata mõtlema rohkem käike ette. Tegevuste käigus õpib laps konstrueerima jooniste kaudu ja saab oskused robootiliste ja digivahendite programmeerimise algtasemest. Õppimise kaudu luuakse ja leitakse lahendusi nii konstrueerimisel kui ka programmeerimisel.

Bee-bot

Kasutame 3-7-aastaste lastega                                     

- Robotiga tutvumine

- Õpime tundma, mida robot oskab ja kuidas käsklusi anda

- Erinevate õppemattide koostamine

- Erinevate takistusradade läbimine          

- Õppematerjalide elavamaks ja huvitavamaks tegemine

- Matemaatiliste ja eneseväljenduse oskuste arendamiseks.

Dash Dot Wonder

Kasutame 5-7-aastaste lastega

- Robotitega tutvumine

- Erinevate sensoritega tutvumine ja käskude andmine

- Programmeerimise programmiga tutvumine

- Grupitegevused koostöö arendamiseks ja individuaalsemaks lähenemiseks

- Koostöö lastega, et mõelda ja üles kirjutada, mida robotid võiksid teha ja kuidas seda saavutada

- Kostüümide tegemine              

- Lugude jutustamine

- Takistusradade ehitamine                          

- Uute projektide loomine

WeDo 2,0

Kasutame 5-7-aastaste lastega

- Arendame süsteemset ja ruumilist mõtlemist lego klotsidega ehitamisel

- Lapsed õpivad joonise kaudu ehitama

- Arendada matemaatilisi oskusi pikkuste ja suuruste määratlemisel

- Tarkvaraga tutvumine

- Robootika vahenditega tutvumine

- Lego osade sorteerimine juhise järgi

- Rühmatöös meeskonnatöö oskuste arendamine

- Konstrueerida erinevaid tegelaskujusid

- Huvitatutele ja edasijõudnutele loome võimalused lisategevusteks,

mida aitab läbi viia õppealajuhataja

- Loome ja mõtleme välja uusi lahendusi nii konstrueerimisel kui programmeerimisel

- Konstrueerimisel ja programmeerimisel esinevate probleemidele lahenduse otsimine

- Vastastikuse koostöö kaudu arendame ja avastame uusi võimalusi

MEIE BLOGI LOE SIIT!