RÕÕMSALT õppides KOOLI on meie lasteaia koolieelsetele rühmadele mõeldud haridusprojekt

Eesmärk: Edendada laste psüühilist, sotsiaalset tervist, aidata lapsi teadvustada iseennast, keskkonda ning anda otsuste tegemisega seonduvaid kogemusi ja osalemise võimalusi. Saavutada laste sujuv ja rahulik üleminek lasteaiast kooli, vältimaks arengut pidurdava koolistressi teket.

Selleks oleme planeerinud koolieelsetele rühmadele erinevad tegevused, kus läbi koolituste saavad vanemad rohkem informatsiooni lapse arengu ealistest iseärasustest koolieelsel perioodil, anda lastele võimalus tutvuda kooli ja õpetajatega, kooli korraga, pakkuda neile positiivseid elamusi ja tekitada huvi koolimineku vastu.

Iga õppeaasta alguses esitab koolieelse rühma õpetaja õppeaasta tegevuskava, kus projekt tegevuskavana lahti kirjutatud.

Rõõmsalt kooli projekti toetavad tegevused

Liikluskasvatus + jalgrattasõidu õpetus

 Külaskäik Tabasalu Raamatukokku

 Tunne kooliteed- jalgsi matkad Muraste kooli

Koolide külastamised-koostöö Muraste kooliga, Vääna-Jõesuu kooliga

Õpetajate vestlusring lastevanematega –lasteaiaõpetajad, kooliõpetajad, pered

Diagnostiline mäng, Mõttelind- mälumäng, kandleõpe

Arengumängude nädal-õpetajate koostatud koolivalmiduskaart

Toetame Samm- Sammult metoodikaga üld- ja sotsiaalseid oskuseid , et vähendada sotsiaalsete oskuste puudumisest tulenevaid probleeme õpetades lastele  empaatiat, tunnetega toimetulekut ja probleemide lahendamise olulisi samme.

Ka tuhandekilomeetrine teekond
algab esimesest sammust