Laste Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord reguleerib muuhulgas Harku valla koolieelsetesse munitsipaallasteasutusse lapse vastuvõtu taotlemist, lasteasutuse kohtade jagamist, lapse vastuvõtmist, koha asendamist lapsehoiuteenusega, koha kasutamist ning lasteasutusest väljaarvamist.

Lapsevanemal tuleb lapsele koha taotlemiseks valla lasteasutusse

täita vastav taotlus e-keskkonnas HALDO

E-keskkonnas taotluste esitamise videojuhendi leiab Harku valla kodulehelt 

www.harku.ee/e-keskkond-haldo.

Info koha taotlemise kohta lasteasutusse leiate SIIT.

Lasteaiakoha taotluste vastuvõtt HALDO e-keskkonnas uute rühmade komplekteerimiseks          

(3 aastased lapsed) toimub ajavahemikul 1. veebruar - 1. märts 

Lasteaia kohakasutuslepingute sõlmimise tähtaeg lasteaia direktoriga on 15. juuni 
Rühmade komplekteerimise tähtaeg lasteaias on 20. juuni 

Täiendavate küsimuste korral lasteaia järjekorra osas palume pöörduda haridus- ja kultuuriosakonna juhataja poole e-posti teel: Aivar.Soe@harku.ee