Lasteaeda tulijatele:

Lasteaeda registreerimiseks tuleb avaldus esitada Harku Vallavalitsusele.

Lapse Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord

Koolieelse lasteasutuse seadus

Esimesse klassi astujatele:

https://www.harku.ee/1.-klassi-astumine

***************************************************************************************************

Allergeenide info: Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus  nr 1169/2011  Lisa 22 ja Lisa 3

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:ET:PDF

ja hea teada Põllumajandus ministri määrust nr 24  https://www.riigiteataja.ee/akt/113032015019

Kodulehel tabeli kujul :  http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=687  ja http://www.vet.agri.ee/static/files/1437.Allergeenid.pdf

***************************************************************************************************

Asutuse andmekaitsespetsialist Maarja Lehemets-Tihhanov,