Sündmused

Projekti "Aktiivsus ja tähelepanuhäiretega laps lasteaias"  toetatakse  Euroopa Sotsiaalfondi meetmest, perioodil 01.09.2017 - 30.09.2017  "Alushariduse parimate praktikate jagamise õpiüritus".

PROJEKT "AKTIIVSUS-JA TÄHELEPANUHÄIRETEGA LAPS LASTEAIAS"

Projekti eesmärk on toetada Pangapealse lasteaia ühist õppimist, mis aitab luua rahulikuma ja turvalisema kasvukeskkonna lastele, ning toetab personali süsteemset lähenemist ATH lastega tegelemisel.

Projekt on suunatud lasteaia tervele lasteaia meeskonnale, mille tulemusel saab lasteaia meeskond vajaliku teoreetilise teadmise, kuidas toetada ATH lapsi rühmas ja, kuidas luua süsteemne ja rahulik kasvukeskkond kõigile.

Projekti raames toimub A. Jakobsoni koolitus Aktiivsus- ja tähelepanuhäiretega laps lasteaias, jätkuvad vestlusringid, kus jagame kogemusi ja teoreetilise rakendumist igapäevaelus.

Projekti toetab Euroopa Liit sotsiaalfond summaga 1298€.