Sündmused

Projekti "Aktiivsus ja tähelepanuhäiretega laps lasteaias"  toetatakse  Euroopa Sotsiaalfondi meetmest, perioodil 01.09.2017 - 30.09.2017  "Alushariduse parimate praktikate jagamise õpiüritus".

PROJEKT "AKTIIVSUS-JA TÄHELEPANUHÄIRETEGA LAPS LASTEAIAS"

 

Projekti eesmärk on toetada Pangapealse lasteaia ühist õppimist, mis aitab luua rahulikuma ja turvalisema kasvukeskkonna lastele, ning toetab personali süsteemset lähenemist ATH lastega tegelemisel.

Projekt on suunatud lasteaia tervele lasteaia meeskonnale, mille tulemusel saab lasteaia meeskond vajaliku teoreetilise teadmise, kuidas toetada ATH lapsi rühmas ja, kuidas luua süsteemne ja rahulik kasvukeskkond kõigile.

Projekti raames toimub A. Jakobsoni koolitus Aktiivsus- ja tähelepanuhäiretega laps lasteaias, jätkuvad vestlusringid, kus jagame kogemusi ja teoreetilise rakendumist igapäevaelus.

 

Projekti toetab Euroopa Liit sotsiaalfond summaga 1298€.

 

PROJEKT "PANGAPEALSE LASTEAIA LISARÜHMA LOOMINE MURASTE KOOLI HOONESSE"

 

Projekti üldisem eesmärk on parandada Harku vallas lasteaia teenuse kättesaadavust ja kvaliteeti.

Projekti otsene eesmärk on uute lasteaiakohtade rajamine Harku valda, et tagada seadusest tulenev omavalitsuse kohustus võimaldada lapsel saada lasteaiakoht ja seda võimalikult kodu lähedal. Projekti tulemusel luuakse Harku valda Muraste koolihoone põhjapoolsesse tiiba Pangapealse lasteaia uus 18-kohaline lasteaiarühm. See loob olulise eelduse ja võimaluse emadel/isadel suunduda tagasi lapse sünni eelsele töökohale või uuele töökohale ning toetada seeläbi pere majanduslikku ja sotsiaalset toimetulekut ning ka vanemate eneseteostust.

 

Projekti "Pangapealse lasteaia lisarühma loomine Muraste Kooli hoonesse"  toetatakse perioodil 01.09.2015 - 31.08.2017  Euroopa Sotsiaalfondi meetmest  "Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0-7-aastastele lastele"

 

Toetuse summa on 71 971,46 eurot.