Haridusprojekt koos Eesti Lastekirjanduskeskusega alates 2016/2017 õppeaastast

 

Soovime rikastada huvi lastes lugemismaailma vastu vahetu elamusega Eesti Lastekirjanduse Keskuses, kus viiakse läbi erinevaid hariduslikke teematunde.

Olulisel kohal on arendada laste kuulamis-, lugemis-, eneseväljendus- ja suhtlemisoskust

Lapsed saavad osaleda teematunnis, mis sisaldab valitud teema käsitlust ja loomingulist tegevust. Tunnid toimuvad rõdu- või pööningusaalis.

On valikus kolm teematundi, mille rühm ise valib õppeaasta alguses.

  • „Mängides lugema" teematunnid loetakse koos, mängitakse  tähtedega ja meisterdatakse. Õppimine  mänguliselt on lastele huvitav ja vaheldusrikas, pakub rõõmu ning tekitab lugemishuvi.
  • Muinasjututunnis saame teada, mis on muinasjutt ja mis muistend, kes neid kirjutasid ja kuidas käib jutuvestmine. Maailmas on loodud väga palju muinasjutte, tutvume nii tuntud kui ka vähem tuntud lugudega. Loeme koos ette ühe eesti muinasjutu. Tunni käigus lavastame ja mängime ühe kuulsa muinasloo ning meisterdame midagi muinasjutulist
  •  „Aabitsakukel külas" tunnis tutvume eri aegade aabitsatega ja saame teada, kuidas vanasti lugema õpiti. Uurime ladina ja gooti tähestikku ning aabitsakukke, loeme ja mängime läbi vana aabitsajutu. Vaatame ka kaasaegseid erilisi aabitsaid ja proovime lugeda ning mõista tähesalme murdekeelsest aabitsast. Meisterdame tähekaarte ning kuuldu kinnitamiseks teeme aabitsateemalise viktoriini.

Vihmajütsid ja Tähejütsid  osalevad  teematundides, Muinasjututund ja Aabitsakukel külas.