ELIIS

Menüü

Meie kool/lasteaed osaleb üle-eestilises rahvatervise kampaanias Taimne Teisipäev. Programm toetab laste tervislike toitumisharjumuste kujunemist kooliprogrammi osana.

SEOSES MIINIMUMPALGA TÕUSUGA MUUTUB LAPSEVANEMA KAETAVA OSA MÄÄR KOOLIEELSES LASTEASUTUSES ALATES 1. JAANUAR 2023

29.12.2022

Kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht 31. detsembri seisuga ei ole Harku vald - kohatasu 20% alammäärast (2023. aastal 145 €); Kui ühe vanema elukoht on 31. detsembri seisuga Harku vald - kohatasu 15% alammäärast (2023. aastal 108,75 € kuus); ...  Loe edasi »

LASTEAEDA TUTVUSTAV VIDEO

MEIE FACEBOOK