Lapse igakülgse arengu ja õppe-ja kasvatustegevuste toetamisel aitavad meie lasteaias kaasa erinevad erialaspetsialistid: muusikaõpetaja, liikumisõpetaja, kunstiõpetaja ja logopeed-eripedagoog.