Lapse igakülgse arengu ja õppe- ja kasvatustegevuste toetamisel aitavad meie lasteaias kaasa erinevad erialaspetsialistid: muusikaõpetaja, liikumisõpetaja, kunstiõpetaja, logopeed ja kandleõpetaja.