Valminud on Pangapealse Lasteaia arengukava 2022-2025 eelnõu. Avalikustamise periood on 21.detsember 2021 - 4.jaanuar 2022 Arengukava eelnõu on leitav SIIT Arengukava...

PANGAPEALSE LASTEAIA ARENGUKAVA 2022 - 2025 EELNÕU

Valminud on Pangapealse Lasteaia arengukava 2022-2025 eelnõu. Avalikustamise periood on 21.detsember 2021 - 4.jaanuar 2022 Arengukava eelnõu on leitav SIIT Arengukava...

2022. aastal tõuseb alampalgamäär, mis tähendab meie vallas ka lapsevanema kohtasumäära muutust. 2022. aastast on alampalgamääraks 654 eurot. Lasteaia kohatasu määrad kui kummagi...

LASTEAIA KOHATASU MÄÄRAD

2022. aastal tõuseb alampalgamäär, mis tähendab meie vallas ka lapsevanema kohtasumäära muutust. 2022. aastast on alampalgamääraks 654 eurot. Lasteaia kohatasu määrad kui kummagi...

Kohti lasteasutusse jagab vallavalitsus Harku valla veebilehelt leitav haridusasutuste haldussüsteemi  ARNO  kaudu. Harku valla lasteasutuses on õigus saada kohta lapsel: ...

LASTEAIAKOHA TAOTLEMINE JA KOHATASU MÄÄRAD

Kohti lasteasutusse jagab vallavalitsus Harku valla veebilehelt leitav haridusasutuste haldussüsteemi  ARNO  kaudu. Harku valla lasteasutuses on õigus saada kohta lapsel: ...

2-20. oktoobril toimus  programmeerimisnädal Code Week, mis on rohujuuretasandi algatus, mille eesmärk on õpetada inimestele lõbusal ja kaasahaaraval viisil programmeerimist ja digitaalset...

CODE WEEK

2-20. oktoobril toimus  programmeerimisnädal Code Week, mis on rohujuuretasandi algatus, mille eesmärk on õpetada inimestele lõbusal ja kaasahaaraval viisil programmeerimist ja digitaalset...