Meie aktiivsed, uudishimulikud lapsed osalevad aktiivselt haridusprojektides. Teeme koostööd Estonia teatriga, Kunstimuuseum Kumuga, Loodusmuuseumiga, Eesti Lastekirjanduskeskusega. Sügisest kevadeni toimuvad erinevad haridusprojektid, mille eesmärgiks on lastele pakkuda kogemusi, mis annavad lisaväärtust kasvamiseks ja silmaringi avardamiseks.