Lasteaia loovustoas tegelevad lapsed erinevate kunstitegevustega, mille käigus tutvuvad ja õpivad kasutama erinevaid joonistamise - maalimise tehnikaid ja võtteid. Läbi põnevate tegevuste on peamine ülesanne tekitada lastes huvi kunsti vastu laiemalt, et nad tunneksid rõõmu loovast eneseväljendusest, saaksid kogemusi ja võimalusi väljendada oma maailmanägemust.

Laste loovuse arendamisel oleme võtnud suuna, kus kunstitegevuste käigus ei oleks pearõhk niivõrd valmis tööle, vaid pigem tööprotsessile, mille käigus toimub eelnev arutelu, tegevuse kogemus ning hilisem analüüs tehtule, kus laps saab oma tööd ja tundeid kirjeldada. Samuti on ühistööde senisest suurem osakaal õppeprotsessis, mis tagab üldpädevuste arengu, nt annab lapsele kogemust töötada koos teistega ja oma järjekorrast kinni pidada, õppida vastutustunnet ja teistesse lugupidavat suhtumist. Läheneme uuenevale  õpikäsitusele, kus protsessile suunatud õpetus annab lapsele loomingulise vabaduse ning suunab last oma tegevust mõtestama ja samas ei sea piire.

Margit Uusmees