LOE LAPSELE-LAPS LOEB, mille juurde kuuluvad MINIRAAMATUKOGU JA LUGEMISPESAD

Projekti eesmärk

Kuidas lastes raamatuhuvi tekitada ja neid varakult lugema suunata?

Lapsevanematele soovitused, milliseid tähe- ja sõnamänge mängida ning kuidas lapsele sobivaid raamatuid valida?

Raamatulapseks kasvamine algab juba õige varakult ning usume, et raamatuhuvi on peidus igas väikeses lapses. Lapsed saavad sõbraks raamatutega, emakeele tunde vahetu elamusega Eesti Lastekirjanduse Keskuses, tutvuda oma valla Tabasalu Raamatukoguga, nautida  lugemishetki kirjanike seltsis. Kui kodus raamatud puuduvad, neist ei räägita ja neid ei loeta, on ka väikelapsel väga keeruline raamatutega suhestuda ja omandada lugemisharjumus kogu eluks. Usume, et ei ole olemas väikelast, kellele ei meeldi raamatuid vaadata või jutte ja luuletusi kuulata. Küll aga on juba päris pisikestel erinev maitse raamatute osas, mida neil lugeda või kuulata meeldib. Igaõhtune unejutu lugemine lastele on tore peretraditsioon, mis paneb punkti tegusale päevale ja annab alguse ilusatele unenägudele. See on vahva ja sisukas koosolemine – väärt aeg, mida saab veeta juba koos beebieas lastega, mil ema-isa rahustav hääl loob turvatunde ning laps saab nautida vanemate tähelepanu. Just ettelugemisest saab alguse lapse side raamatuga, tema lugemishuvi ning tee iselugemiseni. Koos lugemine rikastab sõnavara, õpetab kuulama ning arendab loovust.

Ei ole mingi saladus, et väikelapse arengut mõjutab enim perekond. Lapse kirjanduslik kasvamine pole siin mingi erand. Seepärast võiks emadele-isadele soovida rõõmsat meelt ja kannatlikkust. Olge loovad ja nautige oma lapse kasvamist raamatulapseks!

Projekti kasulikkus

Lapsele

  • tunneb huvi lugemise vastu laenutades raamatuid lasteaia rühma miniraamatukogust
  • raamatutega tutvumine ja mängulises loomingulises tegevuses osalemine /koostöö Eesti Lastekirjanduse keskusega/
  • tutvub oma vallas asuva Tabasalu Raamatukoguga
  • Emakeelepäeva tähistamisega tutvub  Eesti tuntumate kirjanike loominguga
  • kuulab Eesti kirjanike lugusid raamatutest  
  • rühma Lugemispesas on huvi tegutseda ise ja koos kaaslastega

Rühameeskonnale

  •   Projekti tutvustamine kolleegidele aitab kaasa eneseharimisele, aktiivsele mõtlemisele-tegutsemisele lapsele lugemisharjumuse omandamise kogu eluks

Lapsevanemale

  • Lapsele  raamatulugemise harjumuse kujundamine
  • Tekib tahe lapsele ettelugemiseks -Loe lapsele- siis ka laps loeb

Tegevuskava

ÕPETAJA /on aktiivne mõtleja ja tegutseja, et lastes tärkaks huvi raamatute vastu

 

Mis teoksil

eesmärk

vastutaja

TEABEPÄEVAD

Sügisest sügisesse/Eesti Lastekirjanduse Keskus

Tutvutakse uuema lastekirjandusega ning leitakse asjatundjate abiga lahendusi laste lugemisega seotud probleemidele.

direktor

KONKURSID

 

 

 

LUGEMISPESA

Rühma oma pesa loomine/sirmid ja raamatud, reeglid, maskott

Lugemispesa teadlikult loonud õpetaja armastab ise lugemispesas võimalusel olla ja Lugemispesas toimuvad õpetaja juhtimisel põnevad tegevused

õpetajad

 

MINIRAAMATUKOGU

Laenutussüsteemi korrahoid/raamatud oleksid olemas õppeaasta jooksul

Lapsel on võimalus kodus raamatut uurida, lugeda

assistendid

KOKKUVÕTE

Projekti tutvustamine kolleegidele /külastused rühmadesse- mai kuu

Ideede pagas, mida rakendatakse oma rühma pesas

rühmaõpetaja

 

 

 

 

LAPSED /on aktiivne tahe  huvituda raamatutest ja lugemisest

MINIRAAMATUKOGU

Laenutussüsteemi kaudu saab koju võtta raamatu

On aktiivne laenutaja

rühmatiim, lapsevanem

TABASALU RAAMATUKOGU

Koolieelne rühm

Tutvuvad raamatukogu laenutussüsteemiga

õppealajuhataja

EESTI LASTEKIRJANDUSE KESKUS

Muinasjututund /aprillis

 

 

 

 

 

 

Õpetaja valib teematunni arutledes läbi lastega.  Tunni käigus arendame laste kuulamis-enese­väljendus- ja suhtlemisoskust.

 

õppealajuhataja

EMAKEELEPÄEV

Luulepidu-Tähestik /deklamaatorid

Emakeelepäeval loeme luuletusi ja jutte oma emakeeles

Koolieelse rühma meeskond

LUGEMISKOER

Lugemine koos koeraga –koerale lugemine

koerale ettelugemise eesmärgiks on soravam lugemine ning julguse ja motivatsiooni kasv lugemise harjutamisel.

Direktor kooskõlastades vanematega

Lugemist kuulab Beagle Raspberry /direktori koer/

KÜLAS MEIL ON KIRJANIK

Õppeaasta jooksul

Laps saab vahetu kontakti lasteraamatu kirjutajaga

direktor

LUGEMISPESA

Iseolemise koht, tutvus raamatutega, tegelastega, positiivne õhkkond

Koht, kus on mõnus lugeda. Kuuldu ja nähtu läbi mängida.

rühmatiim