Kôikidel rühmadel on vôimalus ôppetegevustesse kaasata vajadusel kääbusküülik Lembit Lontkôrv ja siidikana ja Beagle koer Berry. Loomade kaasamisega ôppetegevustesse on mitmeid positiivseid aspekte: emotsionaalne, sotsiaalne, füüsiline. Lisaks toetab loom inimese füüsilist, keelelist ja psühhosotsiaalset arengut ning kognitiivsete oskuste arendamist. Kuid mis kasu saab temast õppetöös olla? kontakti ja usalduse loomine, pinge ja ärevuse leevendamine, motivatsiooni tõstmine. Varjatud eesmärgid: reeglitest kinni pidamine, empaatia arendamine (teistega arvestamine), isiklik eeskuju, loomaga käitumine, kaotusega arvestamine jms.