Pangapealse Lasteaia eripära toetub labürinti meenutava maja ruumilahendusele, mis loob lastele liikumisvabaduse, võimaluse eraldumiseks mängusaartele, tegeluskeskustesse ja heade mõtete nurka. Ühe õpetaja ja kahe assistendiga süsteemis töötava lasteaiana rakendame muutuva õpikäsitusega seotud aktiiv- ja avastusõpet, millega lõimime erinevad valdkonnad läbi projektõppe. Rakendame õppeprogramme Samm- sammult ja Lähme arvumaale. Julgustame lapsi otsustama. Tegutseb Laste nõukogu , kus lapsed saavad kaasa rääkida igapäevaelu paremaks muutmisel. Samuti oleme püüdnud lasteaiapäevi põnevaks teha (näiteks sööme õues), mis panevad lastel alati põsed heameelest õhetama. Pole harvad juhused, kus lapsevanemad jäävad lapsele järgi tulles pisut veel mängima põrandakabet, imetlema ennast kõverpeeglist, liikuma siseterviserajal  või otsima kümmet erinevust Arvumaa õppeseinalt. Hoiame  rahvakultuuri au sees – õpime läbi mängu, näituste, pärimushommikute ja kandlemängu tundma pärimustemaatikat. Hindame tervislikku eluviisi ja tutvustame tervislikku toitumist. Lapsed harjutavad toidu valmistamist lasteaia õppeköögis. Lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku. Pöörame tähelepanu füüsilise ja vaimse tervise tugevdamisele. Loovustuba annab võimaluse tegeleda süvendatult keraamikakunstiga. Harrastame rohket liikumist - hommikune jooga ja spontaansed matkad. Seikluspargis õpitakse kannatlikkust ja teistega arvestamist. Rikastame  nutitegevusi robotitega. Korraldame Harjumaa koolide ja lasteaedade kandlehuvilistele kandlepäeva "Laulev puu" ja Harku valla lasteaedadele tantsupäeva. Populaarseks on kujunemas mälumäng „Mõttelind", kus osavõtjad võistkonnad ka Harjumaa lasteaedadest. Üle-eestiline korraldatav Robootikaseminar annab õpetajale võimaluse parimaid praktikaid jagada, siseneda robootikamaailma- katsuda, avastada, et tehnoloogilisi vahendeid ka reaalselt õppemeetodites ja mängudes kasutada Rohkem saate lugeda meie kodulehelt www.pangapealselasteaed.ee  ja sõbrakutse  FB kontole Pangapealse Lasteaed annab võimaluse kursis olla meie tegevustega. 

TERE TULEMAST! (telefoni vaade)