Kõigil on midagi erilist, mis neid teistest eristab...

                       ...need asjad  aitavad olla  omamoodi, oma nägu.

 

 

 

 

 

 

 

 Kandlemäng on  seotud sisetundega, mis paneb kandle helid südamest helisema ning korrastab mõtteid.

„Mul on õigus igal ajal oma mõtteid mõtelda, mul on õigus teistelegi oma mõtteid ütelda!"

Direktori eestvedamisel tegutseb Laste nõukogu alates 2019. aasta novembrist. Nõukogu kaudu saame kaasata lapsi lasteaia üldise elu kujundamisse ja väärtuste loomisele. Lapsed saavad kaasa rääkida igapäevaelu küsimustes. Mõtestatud aruteludest kasvavad välja ideed, millega loome keskkonda, mis soodustab lapse arengut terveks, loovaks, empaatiliseks, aktiivseks inimeseks.

Esimesel nõupidamisel maiustatakse kommidega ja pannakse paika ka nõupidamise ühtsed reeglid, et teatakse, millist käitumist oodata ja näidata üles austust teiste laste suhtes. 4-7 aastaste laste rühmadest kuulvad nõukogusse 2 last, kes valitakse hääletamise teel õppeaasta alguses.

Laste õiguste kuul rääkisime ja arutasime hoolivusest. Nõukogu valgustas oma rühma hoolivust ja tutvustasid "Hoolivuse sussi" sisu. Meie lasteaia üks väärtustest ongi hoolivus. Sellel sõnal on väärtust vaid siis, kui igapäevases elus on märgata ka neile vastavaid tegusid. Meie lapsed oskavad märgata ja hoolida.

OLEME LOONUD JA LOOMAS USALDUSLIKKU ÕHUSTIKKU, MIS ON ALUSEKS KOGU MEIE TEGEVUSELE.

Mõeldes uutele peredele!!

KOHANEMISPAKETT PEREDELE- SPIKKER, ÖÖKULLID...

 

 

Peredele anda rohkem infot lasteaia eluga kurssi viimiseks, on valmis saanud Heatujulise päeva spikker( kuidas käituda nii, et lapse päev kujuneks juba kodust tulles rõõmsaks).

 

Kui vanem käitub õigesti, siis ka lapse päev kujuneb juba kodust tulles rõõmsaks - kuidas? Kôik on kirjas Heatujulise päeva spikris.

 

Imevahva heegeldatud öökulli valib laps, kes esmakordselt lasteaiateed alustab. Tore, et lapsed on otsustanud öökullid lôunaune ajal kaissu vôtta. Järelikult oleme kohanemise lihtsamaks, rôômsamaks, turvalisemaks, usalduslikumaks teinud.

 

 

...LÕBUS INFOLEHT

               Lõbus Infoleht

               Lõbus Infoleht