MISSIOON

Pangapealse Lasteaed on alusharidust pakkuv, innovaatiline, lapsest lähtuv, mängu- ja õpikeskkond ning pidevas elukestvas arengus.

VISIOON

Oleme loonud  lastele sobiva keskkonna, kus lapsest saab ennastjuhtiv õppija, kus ta on vaba oma loometegevustes- õpetaja on koos lapsega uurija, avastaja, õppija

PÕHIVÄÄRTUSED

Miski ei tekita meeskonnas ühist tunnet paremini, kui jagatud väärtusedVäärtused on osa inimese olemusest, mis juhivad käitumist.Väärtused on meie sisemised tõekspidamised, mis näitavad, mida me hindame ja tähtsaks peame.

 

MEIE HOOLIVAS ORGANISATSIOONIKULTUURIS ON...