Lasteaed on alustanud alates 2016/2017 õppeaasta üld-ja sotsiaalseid oskusi toetava Samm-Sammult õppemetoodikaga.

Samm-Sammult metoodika on teaduspõhine programm, mille eesmärgiks on toetada laste sotsiaalsete oskuste arengut ja vähendada sotsiaalsete oskuste puudumisest tulenevaid probleeme õpetades lastele  empaatiat, tunnetega toimetulekut ja probleemide lahendamise olulisi samme. Tegemist on ennetusprogrammiga, mida rakendatakse kõikidele rühma lastele, mitte ainult teatud sihtrühmale.

 

Samm-Sammult programm õpetab järgmisi oskusi neljas valdkonnas

1. Õppides: Lapsed omandavad oskusi, mis aitavad neil paremini õppida, sealhulgas keskenduda, kuulata ja abi paluda.

2. Empaatia arendamise kaudu: Lapsed õpivad nimetama ja mõistma enda ja teiste emotsioone. Lapsed õpivad, kuidas väljendada hoolivust teiste suhtes.

3. Emotsioonide juhtimist õppides: Lapsed õpivad rahunemisevõtteid, kui nad kogevad tugevaid emotsioone, nagu näiteks mure või viha.

4. Sõprussuhete loomise ja probleemide lahendamise oskuste arendamise kaudu: Lapsed õpivad, kuidas leida ja hoida sõpru ning lahendada probleeme positiivsel moel

Õppe Teemad:

I ÕPIOSKUSED

Õpioskuste valdkonnas õpivad lapsed:

1. Kuulama

2. Keskenduma

3. Kasutama sisekõnet (enese juhtimine)

4. Ennast kehtestama

II EMPAATIA ARENDAMINE

1. Ära tundma ja mõistma enda ja teiste emotsioone

2. Hakkama nägema asju mitte enda, vaid teiste vaatenurgast

3. Olema teiste suhtes hoolivad

III EMOTSIOONIDE JUHTIMINE

1.  Mõistma tugevaid emotsioone

2.  Mõistma oma emotsioone

3.  Tugevaid emotsioone maha rahustama

IV SÕPRUSSUHETE LOOMINE JA PROBLEEMIDE LAHENDAMISE OSKUSED

1.  Tugevaid emotsioone maha rahustama enne, kui üritavad järgmisi samme kasutades probleeme lahendada

2.  Kasutama kahte probleemide lahendamise sammu

3.  Sõpru leidma ja hoidma