Rakendame uueneva õpikäsitluse ühte osa - PARIM PÄEV

Üks päev nädalas on laste juhitud päev. Meie nimetame seda „Parim päev".

Uueneva õpikäsitluse raames, mida järk-järgult rakendame, on õppetöö õpetajate poolt vähem reguleeritud, paindlik ajastamine. Lastel on suurem otsustamisõigus, valikutevabadus ja tegutsemisvabadus. Personalil on suurem võimalus ja vabadus kasutada oma pedagooglist loovust. Lasteaia vanuses last iseloomustab suur aktiivsus, mis avaldub pidevas tegutsemistahtes ja iseseisvuspüüdes. Lapse eduka toimetuleku seisukohalt on oluline koolieelses eas avada kõik lapse meeled: kuulmine, nägemine, haistmine, maitsmine ja kompimine, aidata tal tundma õppida iseennast ja oma emotsioone, luua alus väärtushinnangute ja maailmapildi tekkeks. Laste juhitud päev seda kõike ka arendab.  Lapsed ise otsustavad, mida nad soovivad teha, kus ja kellega koos toimetada.Toimib rühmade vaheliselt laste sotsialiseerumine. Avatud on erinevad tegevuskeskused ja lastel on võimalus oma valikuid ise teha. Kõikide rühma lapsed liiguvad  rühmast rühma otsides omale sobivaima tegevuse. Sõpradega koos toimetades paranevad sotsiaalsed oskused, koostöö oskus ja üksteisega arvestamine.