Pakume oma lasteaias  igale lapsele võrdsed võimalused tutvuda robootiliste vahenditega. Meie personal on saanud esmased teadmised HITSA koolituselt ja teeb koostööd teiste lasteaedadega parimate praktikate jagamise eesmärgil. Korraldame üks kord aastas Robootika konverentsi, kus on külalisi üle Eesti.  Kasutame Bee-Bote, Blue-Bot, Lego Learn to Learn klotse ja teisi harivaid legosid. Lastele on need väga  meeldinud ja nende kaudu on keskendumine tegevustele ka pikenenud.

Alates 2017/2018 õppeaastast ole saanud tänu HITSA toetusele igasse rühma õpetaja abiliseks Bee-Botid ja  Dash &Dot wonderid ja WEDO 2 komplektid, et ka suurematel tekiks võimalus  areneda ja saada esmaseid teadmisi programmeerimisest. Kasutame HITSA poolt finantseeritud robootika komplekte, summas 1817.39 €. 

2019 saime HITSA`lt lisatoetust oma robootiliste vahendite koguse suurendamiseks ja täiustamiseks vahendeid summas 2554.84, millest 1788.39 HITSA toetusega. Uueks väljakutseks soetasime Sphero robootilised pallid, mis annavad õppetöös lõimida paremini Keele ja kõne valdkonda. 

Oleme robootilised vahendid sidunud oma õppekavas väga erinevate valdkondadega. Enim kasutatav matemaatika valdkond, mille põhiliseks eesmärgiks on õpetada lastele süsteemset ja ruumilist mõtlemist. Läbi robootiliste vahendite on lapsel võimalik hakata mõtlema rohkem käike ette. Tegevuste käigus õpib laps konstrueerima jooniste kaudu ja saab oskused robootiliste ja digivahendite programmeerimise algtasemest. Õppimise kaudu luuakse ja leitakse lahendusi nii konstrueerimisel kui ka programmeerimisel. Spherod on kasutusel muinasjuttude elavamaks muutmiseks ja pärimuse edastamiseks. kasutame neid erinevate mudelite mootoriteks, nii laevadele kui muudele liikuvatele vahenditele. 

Bee-bot Kasutame 3-7-aastaste lastega. Robotiga tutvumine, õpime tundma, mida robot oskab ja kuidas käsklusi anda, erinevate õppemattide-ja takistusradade koostamine/läbimine, materjalide elavamaks ja huvitavamaks muutmine, arendame matemaatilisi ja enesaväljenduslikke oskusi

Dash Dot Wonder Kasutame 5-7-aastaste lastega. Robotitega tutvumine, erinevate sensoritega tutvumine ja käskude andmine, programmeerimisega tutvumine, grupitegevused koostöö arendamiseks ja individuaalsemaks lähenemiseks, koostöö lastega, et mõelda ja üles kirjutada, mida robotid võiksid teha ja kuidas seda saavutada, kostüümide loomine, lugude jutustamine, takistusradade ehitamine, uute projektide loomine

WeDo 2,0 Kasutame 5-7-aastaste lastega. Arendame süsteemset ja ruumilist mõtlemist lego klotsidega ehitamisel. õpime joonise kaudu ehitama, arendame matemaatilisi oskusi pikkuste ja suuruste määratlemisel, tarkvaraga tutvumine, robootika vahenditega tutvumine, lego osade sorteerimine juhise järgi, rühmatöös meeskonnatöö oskuste arendamine, konstrueerime erinevaid tegelaskujusid, huvitatutele ja edasijõudnutele loome võimalused lisategevusteks,loome ja mõtleme välja uusi lahendusi nii konstrueerimisel kui programmeerimisel, ning vastastikuse koostöö kaudu arendame ja avastame uusi võimalusi.

 

 

Code Week

2-20. oktoobril toimus  programmeerimisnädal Code Week, mis on rohujuuretasandi algatus, mille eesmärk on õpetada inimestele lõbusal ja kaasahaaraval viisil programmeerimist ja digitaalset kirjaoskust.  https://codeweek.eu/

Meie koolieelikud Vihmajütsid ja Pilvepõnnid lisasid ka enda õpitoad ja tegevuse maailmakaardile.

Pilvepõnnid

https://www.facebook.com/groups/1795680380723291/permalink/2242893149335343/

Nädalapäevad ja BlueBoti liikumise programmeerimine paberil.

Laps nimetab järgneva nädalapäeva ning programmeerib BlueBoti liikumise alusel, pannes selle eelnevalt koodina paberile kirja.

 

6aastased Pilvepõnnid Pangapealse lasteaiast

Vihmajütsid

https://www.facebook.com/maire.pold/videos/o.1795680380723291/2795472263818488/?type=2&theater

Projekt lõppes filmi "Robotite pangarööv" valmimisega. Stsenaarium, valgus, heli, näitlejate valik, kostüümid, filmilinnaku ehitamine, filmimine - Vihmajütside rühma lapsed. Lapsed õppisid projekti käigus ise stsenaariumi kirjutama,filmilinnakut ehitama, kirjutamist, lugemist, muusikat, raha trükkimist, filmimist, robotite juhtimist.

MEIE BLOGI LOE SIIT!