Laste loovuse arendamisel oleme võtnud suuna, kus kunstitegevuste käigus ei oleks pearõhk niivõrd valmis tööle, vaid pigem tööprotsessile mille käigus toimub eelnev arutelu, tegevuse kogemus ning hilisem analüüs tehtule, kus laps saab oma tööd ja tundeid kirjeldada. See annab lapsele loomingulise vabaduse ning suunab last oma tegevust mõtestama ja samas ei sea piire.

Loovustoa saviprojektid

Meie laste suureks võimaluseks on savist keraamika voolimine ja glasuuriga esteetilise välimuse andmine esemetele. Lasteaias on olemas keraamikapõletusahi, mis annab vabaduse tegeleda saviga meile sobival ajal.

Saviprojektide raames oleme valmistanud erinevaid tarbeesemeid, mida on võimalik igapäevaselt kasutada. Nii on valminud erinevates tehnikates valmistatud savist kausid, seinaplaadid, seebialused ja kujukesed.

Saviga voolimine on planeeritud projektipõhiselt. Traditsiooniliselt oleme valmistanud lastega keraamikat emadepäevaks, jõululaadaks, tähtpäevadeks ning näitustele.

Osaleme üle-eestilisel laste ja noorte keraamikakonkursi näitusel "Savisellid"