Kuulume tervist edendavate lasteaedade (TEL) võrgustikku alates 15.12.2012

Väärtustame tervist ja teadvustame, et terviseedendus on igapäevane meeskonnatöö,
mille peamine eesmärk on hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema kehalist, emotsionaalset, kõlbelist ja sotsiaalset arengut.
 

Terviseedenduses arvestatakse kolme aspekti:

 • Vaimne, emotsionaalne ja sotsiaalne tervis

 • Sisene ja väline kasvukeskkond

 • Tervislikud eluviisid

 

Pangapealse lasteaial on traditsiooniks saanud:

 • Pangapealse Tantsupäev

 • 2x aastas spordipäevad

 • Edukas osalemine Harku valla lasteaedade ja üle-eestilise Audentese spordipäevadel

 • Sportlikud üritused kogu lasteaia meeskonnaga, ühiselt võetakse osa erinevatest matkadest.

 • Meie lasteaia lapsed osalevad Tallinna Spordiseltsi Kalevi võimlemispidudel

 • Personal on eeskujuks lastele tervisliku eluviisi kujundamisel.

 • Lastele luuakse hea füüsiline ja vaimne õpi- ja kasvukeskkond.

 • Lastele on tagatud turvaline liikumisvabadus ning võimalus eralduda sisekoridoris mängusaarele, kus saab mängida erinevates tegeluskeskustes ning kuulata lõõgastavaid muusikahelisid.

 • Pangapealse Lasteaias tähtsustatakse tervislikku eluviisi ja toitumist

 • Pangapealse Lasteaia mängusaarele on lisaks loodud õppeköök, kus omavahel kombineeritakse nii teoreetiline kui ka praktiline pool. Lapsed saavad kasutada kööki koos õpetajaga tervislike toitude valmistamiseks, tutvumaks erinevate toiduvalmistamise viisidega, erinevate toiduainete ja toidukäsitlemise hügieeniga.

 • Lastele on õuel loodud seiklusrada, mida täiustatakse järjepidevalt.

 • Õppetegevuse läbiviimiseks õues kasutatakse õppekoda - Käbila.

 • Pangapealse lasteaias toimuvad pooled liikumistegevused õues. Talvel suusatame ja  kelgutame.

 • Lastega toimuvad tegevused lisaks õues, teeme katseid, praktilisi tegevusi, kogemusõpet, uurimusi, projekte.

 • Pangapealse lasteaia lapsed käivad erinevatel aastaaegadel õppekäikudel ja matkadel.

 • Lasteaia loovustuba annab suure võimaluse tegeleda süvendatult kunstiga ja mitmete teiste loovtegevustega. Lisaks saviga voolimine

 

Lasteaia terviseedenduse eestvedajaks on Pangapealse lasteaia tervisetiim