PANGAPEALSE JUUBELIPIDU 15 AASTAT, AVA LINK!

PANGAPEALSE JUUBELIPIDU 15 AASTAT!

PANGAPEALSE JUUBELIPIDU 15 AASTAT, AVA LINK!

Kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht 31. detsembri seisuga ei ole Harku vald - kohatasu 20% alammäärast (2023. aastal 145 €); Kui ühe vanema elukoht on 31. detsembri seisuga Harku...

SEOSES MIINIMUMPALGA TÕUSUGA MUUTUB LAPSEVANEMA KAETAVA OSA MÄÄR KOOLIEELSES LASTEASUTUSES ALATES 1. JAANUAR 2023

Kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht 31. detsembri seisuga ei ole Harku vald - kohatasu 20% alammäärast (2023. aastal 145 €); Kui ühe vanema elukoht on 31. detsembri seisuga Harku...

1. veebruarist kuni 1. märtsini on vanematel võimalik  ARNO e-keskkonna  kaudu esitada oma lapsele taotlus lasteaiakoha saamiseks.   Lasteaiakohti jagatakse Harku vallas...

1.VEEBRUARIL ALGAB LASTEAIAKOHTADE TAOTLEMINE

1. veebruarist kuni 1. märtsini on vanematel võimalik  ARNO e-keskkonna  kaudu esitada oma lapsele taotlus lasteaiakoha saamiseks.   Lasteaiakohti jagatakse Harku vallas...

2022. aastal tõuseb alampalgamäär, mis tähendab meie vallas ka lapsevanema kohtasumäära muutust. 2022. aastast on alampalgamääraks 654 eurot. Lasteaia kohatasu määrad kui kummagi...

LASTEAIA KOHATASU MÄÄRAD

2022. aastal tõuseb alampalgamäär, mis tähendab meie vallas ka lapsevanema kohtasumäära muutust. 2022. aastast on alampalgamääraks 654 eurot. Lasteaia kohatasu määrad kui kummagi...