Projekti "Aktiivsus ja tähelepanuhäiretega laps lasteaias"  toetatakse  Euroopa Sotsiaalfondi meetmest, perioodil 01.09.2017 - 30.09.2017  "Alushariduse parimate praktikate jagamise õpiüritus".

Projekt "Muutunud õpikäsitluse lähenemised Pangapealse lasteaias"

Projekti eesmärk on toetada Pangapealse lasteaia ühist õppimist ja kogemuste vahetamist Tartu lasteaedadega, kes jagavad meiega Reggio Emilia  pedagoogika ja LP-mudeli rakendamist lasteaias, mis aitab meil suunduda muutuva õpikäsituse poole, et lapsest kujuneks loov ja ettevõtlik tegutseja. 

Projekt on suunatud tervele Pangapealse meeskonnale, et kõigil oleks ühtne visioon tulevikus ja teadmiste baas koos praktiseerimiseks ja kogemuste vahetamiseks. 

Projekti raames toimusid Reggio Emilia metoodika koolitus ja kogemuste jagamine Tartu eralasteaed Terakesega ja koolitus Lasteaed Pääsupesas LP-mudeli (Learning environment and pedagogical analysis), et aidata oma tööd struktureerida ja analüüsida. Projekti tulemusel toimub ühiste visioonide jagamine ja ühiste ideede rakendamine õppe- ja kasvatustöös, mis aitab liikuda uue õpikäsituse suunas. 

Projekti toetab Euroopa Liit Sotsiaalfond summaga 1875.56€

PROJEKT "AKTIIVSUS-JA TÄHELEPANUHÄIRETEGA LAPS LASTEAIAS"

Projekti eesmärk on toetada Pangapealse lasteaia ühist õppimist, mis aitab luua rahulikuma ja turvalisema kasvukeskkonna lastele, ning toetab personali süsteemset lähenemist ATH lastega tegelemisel.

Projekt on suunatud lasteaia tervele lasteaia meeskonnale, mille tulemusel saab lasteaia meeskond vajaliku teoreetilise teadmise, kuidas toetada ATH lapsi rühmas ja, kuidas luua süsteemne ja rahulik kasvukeskkond kõigile.

Projekti raames toimub A. Jakobsoni koolitus Aktiivsus- ja tähelepanuhäiretega laps lasteaias, jätkuvad vestlusringid, kus jagame kogemusi ja teoreetilise rakendumist igapäevaelus.

Projekti toetab Euroopa Liit sotsiaalfond summaga 1298€.