KOOLIEELSE LASTEASUTUSE RIIKLIK ÕPPEKAVA

PANGAPEALSE LASTEAIA ÕPPEKAVA

Täismahus õppekavaga on võimalik tutvuda lasteaias,

ning on nähtav internetipõhises infosüsteemis ELIIS.